THAM GIA LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021 HUYỆN LẮK

THAM GIA LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021 HUYỆN LẮK

Lượt xem:

Sáng ngày 27/2/2021, học sinh trường THPT Lắk vinh dự đại diện cho khối học sinh THPT tham gia Lễ giao, nhận quân năm 2021 huyện Lắk. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, vừa là một nhiệm vụ chính trị quan trọng đồng thời góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các em học sinh. Dưới đây là một [...]
DẠY HỌC STEM MÔN NGỮ VĂN

DẠY HỌC STEM MÔN NGỮ VĂN

Lượt xem:

Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của bộ phận chuyên môn nhà trường, sáng 27/02/2021 tổ Ngữ văn đã tiến hành dạy học theo định hướng giáo dục stem với chủ đề “Đây thôn Vĩ Dạ” – Hàn Mặc Tử do cô Nguyễn Thị Lan Anh thực hiện. Cô Nguyễn Thị Lan Anh thực hiện dạy học stem môn Ngữ văn tại lớp 11a1 Môn ngữ văn là một [...]
THAM GIA LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021 HUYỆN LẮK

THAM GIA LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2021 HUYỆN LẮK

Lượt xem:

Sáng ngày 27/2/2021, học sinh trường THPT Lắk vinh dự đại diện cho khối học sinh THPT tham gia Lễ giao, nhận quân năm 2021 huyện Lắk. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, vừa là một nhiệm vụ chính trị quan trọng đồng thời góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho các em học sinh. Dưới đây là một [...]