Tài khoản tập huấn CM

Tài khoản tập huấn CM

Lượt xem:

Mật khẩu Demo@123; giáo viên đăng nhập vào tài khoản tập huấn và đổi lại mật khấu Lưu ý: những giáo viên sai địa chỉ email báo lại với đồng chí PHTCM để cập nhật lại; GV đăng nhập vào trang: TAPHUAN.CSDL.edu.vn để tham gia tập huấn [...]
ĐỀ THI MINH HỌA (Kỳ thi tốt nghiệp THPT NĂM 2020)

ĐỀ THI MINH HỌA (Kỳ thi tốt nghiệp THPT NĂM 2020)

Lượt xem:

DE THI THAM KHAO [...]
CV HD kiểm tra, đánh giá KH II năm học 2019-2020

CV HD kiểm tra, đánh giá KH II năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
SỔ ĐIỂM KHỐI 12

SỔ ĐIỂM KHỐI 12

Lượt xem:

[...]
SỔ ĐIỂM KHỐI 11

SỔ ĐIỂM KHỐI 11

Lượt xem:

[...]
SỔ ĐIỂM KHỐI 10

SỔ ĐIỂM KHỐI 10

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC

THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 3123 »