Trường THPT Lắk

  • Điện thoại: 0262.3586.611
  • Email: lakthpt@gmail.com
  • Địa chỉ: 05 Âu Cơ, Thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk