Lê Văn Trị
 • Lê Văn Trị
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
 • 0905518979
 • trilevan72@gmail.com
Nguyễn Phan Anh
 • Nguyễn Phan Anh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó bí thư Chi Bộ, Phó Hiệu trưởng
 • 0972576376
 • phananhphtplak@gmail.com
Dương Văn Đạt
 • Dương Văn Đạt
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0941056599
 • dattoanlak@gmail.com