Tài liệu hướng dẫn GD ATGT

Tài liệu hướng dẫn GD ATGT

Lượt xem:

[...]
Điều lệ Olympic 10/3

Điều lệ Olympic 10/3

Lượt xem:

Dieu_le_Olympic_103.2021_22102020104944 [...]
CV 3089/BGDĐT-GDTrH về giáo dục STEM

CV 3089/BGDĐT-GDTrH về giáo dục STEM

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (Sở giáo dục)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (Sở giáo dục)

Lượt xem:

Nhiem_vu_GDTrH_nam_hoc_2020_2021_26092020102221 [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV (áp dụng từ ngày 05/10/2020)

THỜI KHÓA BIỂU GV (áp dụng từ ngày 05/10/2020)

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP (áp dụng từ ngày 05/10/2020)

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP (áp dụng từ ngày 05/10/2020)

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2020-2021 Sở giáo dục

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2020-2021 Sở giáo dục

Lượt xem:

Nhiem_vu_GDTrH_nam_hoc_2020_2021_26092020102221 [...]
Sổ theo dõi nhận xét, đánh giá học sinh

Sổ theo dõi nhận xét, đánh giá học sinh

Lượt xem:

Giaó viên toàn trường sử dụng sổ này thay cho mẫu sổ điểm cá nhân đã ban hành. [...]
Thời khóa biểu học nghề phổ thông

Thời khóa biểu học nghề phổ thông

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 612345 » ...Cuối »