Tài khoản tập huấn CM

Tài khoản tập huấn CM

Lượt xem:

Mật khẩu Demo@123; giáo viên đăng nhập vào tài khoản tập huấn và đổi lại mật khấu Lưu ý: những giáo viên sai địa chỉ email báo lại với đồng chí PHTCM để cập nhật lại; GV đăng nhập vào trang: TAPHUAN.CSDL.edu.vn để tham gia tập huấn [...]
THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM, HỌC THÊM KHỐI 12 TUẦN 29

THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM, HỌC THÊM KHỐI 12 TUẦN 29

Lượt xem:

[...]
ĐỀ THI MINH HỌA (Kỳ thi tốt nghiệp THPT NĂM 2020)

ĐỀ THI MINH HỌA (Kỳ thi tốt nghiệp THPT NĂM 2020)

Lượt xem:

DE THI THAM KHAO [...]
thông báo về việc dừng tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh

thông báo về việc dừng tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 41234 »