Điều lệ Olympic 10/3

Điều lệ Olympic 10/3

Lượt xem:

Dieu_le_Olympic_103.2021_22102020104944 [...]
CV 3089/BGDĐT-GDTrH về giáo dục STEM

CV 3089/BGDĐT-GDTrH về giáo dục STEM

Lượt xem:

[...]
Quyết định, danh sách CSTĐ cơ sở, giấy khen Sở năm học 2019-2020

Quyết định, danh sách CSTĐ cơ sở, giấy khen Sở năm học 2019-2020

Lượt xem:

CSTDCS-LDTT-GK_2019-2020_09102020164559 (2) [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (Sở giáo dục)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (Sở giáo dục)

Lượt xem:

Nhiem_vu_GDTrH_nam_hoc_2020_2021_26092020102221 [...]
THỜI KHÓA BIỂU GV (áp dụng từ ngày 05/10/2020)

THỜI KHÓA BIỂU GV (áp dụng từ ngày 05/10/2020)

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP (áp dụng từ ngày 05/10/2020)

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP (áp dụng từ ngày 05/10/2020)

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2020-2021 Sở giáo dục

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2020-2021 Sở giáo dục

Lượt xem:

Nhiem_vu_GDTrH_nam_hoc_2020_2021_26092020102221 [...]
Sổ theo dõi nhận xét, đánh giá học sinh

Sổ theo dõi nhận xét, đánh giá học sinh

Lượt xem:

Giaó viên toàn trường sử dụng sổ này thay cho mẫu sổ điểm cá nhân đã ban hành. [...]
Trang 1 / 3123 »