Võ Văn Kỳ
 • Võ Văn Kỳ
 • Tổ Vật Lí
 • Đảng viên, Tổ Trưởng CM
 • 0905624959
 • vanky3680@gmail.com
Lương Nguyên Trường
 • Lương Nguyên Trường
 • Tổ Vật Lí
 • Tổ phó CM
 • 0982328837
 • luongtruong2105@gmail.com
Phạm Thái Bình
 • Phạm Thái Bình
 • Tổ Vật Lí
 • Phó Bí thư Đoàn trường
 • 0982262141
 • p.thaibinh1986@gmail.com
Nguyễn Đắc Khang
 • Nguyễn Đắc Khang
 • Tổ Vật Lí
 • Thư ký hội đồng
 • 0377142878
 • khanglak@gmail.com
Dương Thị Thanh Tâm
 • Dương Thị Thanh Tâm
 • Tổ Vật Lí
 • Giáo viên
 • 0396237137
 • quocankl08@gmail.com
Lê Đức Anh
 • Lê Đức Anh
 • Tổ Vật Lí
 • Giáo viên
 • 0988202500
 • Ducanhtranhungdao2776@gmail.com
Đặng Thị Mến
 • Đặng Thị Mến
 • Tổ Vật Lí
 • Giáo viên
 • 0389997082
Nguyễn Đắc Tâm
 • Nguyễn Đắc Tâm
 • Tổ Vật Lí
 • Giáo viên
H Wer Nhơm
 • H Wer Nhơm
 • Tổ Vật Lí
 • Giáo viên