Lê Văn Trị
  • Lê Văn Trị
  • Chi Bộ Đảng
  • Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
  • 0905518979
  • trilevan72@gmail.com
Nguyễn Phan Anh
  • Nguyễn Phan Anh
  • Chi Bộ Đảng
  • Phó bí thư Chi Bộ, Phó Hiệu trưởng
  • 0972576376
  • phananhphtplak@gmail.com