Danh sách tài khoản và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo án online

Danh sách tài khoản và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giáo án online

Lượt xem:

Thầy cô truy cập vào trang web: https://diendan.vnedu.vn/ [...]
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 19)

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 19)

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 19)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 19)

Lượt xem:

[...]