THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH LỚP 10 (Mới tuyển)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh lớp 9 lên lớp 10 năm học 2020-2021:

Đúng 7h30 phút thứ 3, ngày 25/8/2020 tập trung về trường THPT Lăk để nghe phổ biến kết quả tuyển sinh và các nội dung khác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.