TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP (TEMIS)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tài liệu hướng dẫn

Video hướng dẫn Tổ trưởng chuyên môn:

HƯỚNG DẪN TỔ TRƯỞNG

Video hướng dẫn giáo viên :

HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN