TÀI KHOẢN VIETTELSTUDY CỦA HỌC SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Yêu cầu học sinh đăng nhập vào trang https://viettelstudy.vn và tham gia học tập

Lưu ý:

  • Mật khẩu phân biệt chữ hoa và chữ thường
  • sau khi đăng nhập kích vào Trường THPT Lắk để hiển thị các khóa học