THÔNG BÁO GV CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO GV CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

GV làm công tác chủ nhiệm năm học 2020-2021, đúng 7h00 sáng thứ 3 ngày 01/9/2020 tập trung tại hội trường để họp nhận nhiệm vụ. [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 31/8/2020 đến 6/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 31/8/2020 đến 6/9/2020)

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Học sinh toàn trường tập trung tựu trường lúc 7h30 phút ngày 01/9/2020 để nhận lớp và nghe nhà trường phổ biến các nội dung chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021.   P/ HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN PHAN ANH [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 24/8/2020 đến 30/8/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 24/8/2020 đến 30/8/2020)

Lượt xem:

[...]
QĐ BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021

QĐ BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH LỚP 10 (Mới tuyển)

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH LỚP 10 (Mới tuyển)

Lượt xem:

Học sinh lớp 9 lên lớp 10 năm học 2020-2021: Đúng 7h30 phút thứ 3, ngày 25/8/2020 tập trung về trường THPT Lăk để nghe phổ biến kết quả tuyển sinh và các nội dung khác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. [...]
Tài khoản tập huấn CM

Tài khoản tập huấn CM

Lượt xem:

Mật khẩu Demo@123; giáo viên đăng nhập vào tài khoản tập huấn và đổi lại mật khấu Lưu ý: những giáo viên sai địa chỉ email báo lại với đồng chí PHTCM để cập nhật lại; GV đăng nhập vào trang: TAPHUAN.CSDL.edu.vn để tham gia tập huấn [...]
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 3/8/2020 đến 9/8/2020)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 3/8/2020 đến 9/8/2020)

Lượt xem:

[...]